Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Percepcja geometrycznych cech środowiska w zachowaniach nawigacyjnych owadów na przykładzie świerszcza domowego (Acheta domesticus)
  termin:
 • temat rozprawy: Aspiracje życiowe młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i ich uwarunkowania środowiskowe - konteksty wsparcia społecznego
  termin:
 • temat rozprawy: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w systemie zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa
  termin:
 • temat rozprawy: Marsyliusza z Inghen Quaestiones super quattuor libros „Sententiarum" Petri Lombardi (liber II, quaestiones VIII-X). Edycja krytyczna opatrzona wstępem i komentarzami
  termin:
 • temat rozprawy: Krew Boga. Między dramatem historycznym a fantasy. Analiza przypadku.
  termin:
 • temat rozprawy: Alberta Vanhoye koncepcja struktury literackiej Listu do Hebrajczyków i jej recepcja w latach 1964-1976
  termin:
 • temat rozprawy: Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność cywilna z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
  termin:
 • temat rozprawy: Fragmentacja wybranych szeregów związków chemicznych jako metoda optymalizacji projektowania leków i materiałów
  termin:
 • temat rozprawy: Satysfakcja małżeńska, zawodowa i życiowa wśród małżeństw dwu karier o różnej organizacji czasu pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej w gminie
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucyjna agregacja rang w systemach rekomendacyjnych
  termin:
 • temat rozprawy: Współczesne sokolnictwo polskie: ludzie, instytucje, działania
  termin:
 • temat rozprawy: Działalność firmy organmistrzowskiej Biernacki w granicach archidiecezji katowickiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność cywilna notariusza
  termin:
 • temat rozprawy: Zagłębiowskie zespoły pieśni i tańca w okresie Polski Ludowej
  termin:
 • temat rozprawy: Małżeństwa mieszane w środowiskach zróżnicowanych kulturowo – spostrzegane z pespektywy społeczności szkoły z polskim językiem nauczania na obczyźnie
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucja ruchu republikańskiego w Australii
  termin:
 • temat rozprawy: Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym
  termin:
 • temat rozprawy: Reintegracja. Rzeźba w przestrzeni społecznej.
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved