Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Osoba z zaburzeniami psychicznymi w polskim procesie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Transfert des unités phraséologiques (collocations) dans la traduction littéraire. Études sur un corpus du français et sur ses équivalents en italien et en polonais
  termin:
 • temat rozprawy: Klauzule niepodlegania karze w polskim prawie karnym
  termin:
 • temat rozprawy: Tożsamość oporu na przykładzie ruchu antyglobalistów
  termin:
 • temat rozprawy: Evolution of 35S rRNA gene loci in selected genotypes of allotetraploid model grass Brachypodium hybridum
  termin:
 • temat rozprawy: Świadomość krajobrazu wśród turystów eksplorujących Tatry Polskie
  termin:
 • temat rozprawy: Pojęcie renomy znaku towarowego w prawie unijnym oraz polskim
  termin:
 • temat rozprawy: Przemiany i wyzwania dziennikarstwa w dobie infodemii. Perspektywa socjologiczna
  termin:
 • temat rozprawy: Właściwości wybranych cieczy jonowych wyznaczone w oparciu o pomiary absorpcji i prędkości ultradźwięków - wpływ budowy, temperatury i częstotliwości
  termin:
 • temat rozprawy: Mediatyzacja sportu. Jak media i nowe technologie wpływają na rozwój i postrzeganie sportu
  termin:
 • temat rozprawy: Evaluation in Academic Discourse: An Analysis of Academic Book Reviews in Linguistics and Psychology
  termin:
 • temat rozprawy: Środki publiczne jako źródło finansowania partii politycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Magisterium Kościoła wobec uchodźstwa i migracji (1965-2020)
  termin:
 • temat rozprawy: Skazani na mit, czyli antropologia filozoficzna Leszka Kołakowskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Mity jako źródło poczucia bezpieczeństwa w świecie postprawdy. Medycyna i zdrowie.
  termin:
 • temat rozprawy: Opracowanie indeksu ryzyka wystąpienia wybranych zagrożeń naturalnych na podstawie petrograficznych obserwacji mikroskopowych węgli kamiennych dla zautomatyzowanych procesów harmonogramowania eksploatacji w oparciu o model 3D złoża
  termin:
 • temat rozprawy: Oszczędna forma w kulturze nadmiaru
  termin:
 • temat rozprawy: Wizerunek publiczny pracowników socjalnych - rola mediów w kształtowaniu obrazu profesji
  termin:
 • temat rozprawy: Metody remediacji in situ z wykorzystaniem naturalnych właściwości skał oraz organizmów żywych
  termin:
 • temat rozprawy: Modelowanie 3D protez twarzoczaszki dedykowanych dla leczenia rozległych ubytków twarzy w obrębie oczodołu i nosa systemem Cochlear Vistafix® 3
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved