Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: On the Frontlines of Fiction: Authority and Fictionality in American Veteran Narratives of the War on Terror
  termin:
 • temat rozprawy: Habitus zadomowienia w tradycji Górnego Śląska na przykładzie Radzionkowa
  termin:
 • temat rozprawy: Pragmatemes in Audiovisual Translation in English-French-Polish Language Pairs
  termin:
 • temat rozprawy: Resentymenty wobec PRL-u w polskich niezależnych filmach dokumentalnych o tematyce historyczno- społecznej wyprodukowanych przez Video Kontakt w Paryżu w latach 1984- 1989
  termin:
 • temat rozprawy: Forme dell'impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio
  termin:
 • temat rozprawy: Asceza, akrobacja, aleturgia. Techniki konwersyjne w twórczości Waldemara Bawołka, Marka Bieńczyka i Andrzeja Stasiuka.
  termin:
 • temat rozprawy: Piwnica na Wójtowskiej w Warszawie. Archiwum jako ślad praktyk artystycznych w teatrze małych form Ryszarda Ostromęckiego
  termin:
 • temat rozprawy: Transfert des unités phraséologiques (collocations) dans la traduction littéraire. Études sur un corpus du français et sur ses équivalents en italien et en polonais
  termin:
 • temat rozprawy: Mediatyzacja sportu. Jak media i nowe technologie wpływają na rozwój i postrzeganie sportu
  termin:
 • temat rozprawy: Evaluation in Academic Discourse: An Analysis of Academic Book Reviews in Linguistics and Psychology
  termin:
 • temat rozprawy: Skazani na mit, czyli antropologia filozoficzna Leszka Kołakowskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Mity jako źródło poczucia bezpieczeństwa w świecie postprawdy. Medycyna i zdrowie.
  termin:
 • temat rozprawy: Mikrologia jako idea interpretacji tekstu w szkole
  termin:
 • temat rozprawy: Recepcja twórczości Czesława Miłosza w Chinach
  termin:
 • temat rozprawy: Zaburzenia realizacji fonemów spółgłoskowych języka polskiego a wybrane przetrwałe odruchy pierwotne u dzieci wieku 5-7 lat
  termin:
 • temat rozprawy: Przypisywany Janowi z Janduno komentarz Fernanda Hiszpana do De substantia orbis Awerroesa. Edycja krytyczna opatrzona wstępem i komentarzami historyczno-filozoficznymi
  termin:
 • temat rozprawy: Ekspresje tańczącego ciała w amerykańskim musicalu filmowym ery klasycznej. Aktor – taniec – kinowe uniwersum
  termin:
 • temat rozprawy: Perspektywa buddyjska w filozoficznym sporze o naturę ludzką. Studia nad koncepcją człowieka w nauczaniu Lamy Ole Nydahla
  termin:
 • temat rozprawy: Intertekstualność w poezji "skamandrytów mniejszych"
  termin:
 • temat rozprawy: Przeżywane, mówione, pisane. Wspomnienia Oli Watowej w świetle krytyki genetycznej
  termin:
 • temat rozprawy: (Re)konstrukcija identiteta na hrvatsko-hercegovačkom pograničju ‒ književne naracije u razdoblju 1878. ‒ 1991
  termin:
 • temat rozprawy: Poruszyć mapę. Przestrzeń jako kategoria doświadczenia podróżnego we współczesnej literaturze polskiej i włoskiej
  termin:
 • temat rozprawy: „Polaków portret własny”. Deskrypcje projektów tożsamościowych w piosenkach popularnych na tle przemian społeczno-politycznych 1980-2020
  termin:
 • temat rozprawy: Marsyliusza z Inghen Quaestiones super quattuor libros „Sententiarum" Petri Lombardi (liber II, quaestiones VIII-X). Edycja krytyczna opatrzona wstępem i komentarzami
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt rewolucja. Literatura proletariacka w opracowaniu graficznym Mieczysława Szczuki
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved