Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: (Re)konstrukcija identiteta na hrvatsko-hercegovačkom pograničju ‒ književne naracije u razdoblju 1878. ‒ 1991
  termin:
 • temat rozprawy: Poruszyć mapę. Przestrzeń jako kategoria doświadczenia podróżnego we współczesnej literaturze polskiej i włoskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Marsyliusza z Inghen Quaestiones super quattuor libros „Sententiarum" Petri Lombardi (liber II, quaestiones VIII-X). Edycja krytyczna opatrzona wstępem i komentarzami
  termin:
 • temat rozprawy: Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza
  termin:
 • temat rozprawy: Współczesne sokolnictwo polskie: ludzie, instytucje, działania
  termin:
 • temat rozprawy: Zagłębiowskie zespoły pieśni i tańca w okresie Polski Ludowej
  termin:
 • temat rozprawy: Edycja krytyczna dzienników i listów Jerzego Kukuczki
  termin:
 • temat rozprawy: Komunikacja wizualno-przestrzenna polskiego języka migowego a komunikacja oralna. Analiza pauz w wypowiedziach
  termin:
 • temat rozprawy: Looking Back, Thinking Forward: Storytelling as a Transmission Mechanism of Indigenous Ecological Knowledge of Northwest Coast First Nations
  termin:
 • temat rozprawy: Crnogorski govori kao nematerijalno kulturno dobro
  termin:
 • temat rozprawy: Odbiór społeczny zaprojektowanych praktyk dyskursywnych. Przypadek policyjnej kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz"
  termin:
 • temat rozprawy: Kompetencja narracyjna u dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
  termin:
 • temat rozprawy: Deutschsprachiges Arbeiterdrama der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Preußen und Österreich-Ungarn. Formen – Kontexte – Wirkung
  termin:
 • temat rozprawy: Polityczna poprawność a nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
  termin:
 • temat rozprawy: Speech discontinuity in Polish-English and English-Polish simultaneous interpreting. A corpus based analysis of pause patterns
  termin:
 • temat rozprawy: Pozew rozwodowy jako odmiana gatunkowa
  termin:
 • temat rozprawy: Przedfreudowska filozofia nieświadomości
  termin:
 • temat rozprawy: Das literarische und musikalische Selbstbild von Fanny Hensel, geb. Mendelssohn
  termin:
 • temat rozprawy: Językowe zachowania dzielnicowych w kontaktach ze społeczeństwem
  termin:
 • temat rozprawy: Exercises In Futility: Echoes Of A Bataillean Experience In The Selected Works Of Fiction And Video Games
  termin:
 • temat rozprawy: Restorying the Wild: Shared Histories of Women and Wolves in Selected North American Memoirs
  termin:
 • temat rozprawy: Dramat zaangażowany i angażujący. Współczesna dramaturgia rosyjska wobec zagadnienia kobiecości
  termin:
 • temat rozprawy: Powiat żywiecki i jego mieszkańcy w czasie I wojny światowej
  termin:
 • temat rozprawy: Obrońcy Republiki. Ochotnicy z Górnego Śląska w wojnie domowej w Hiszpanii
  termin:
 • temat rozprawy: Tendencje nominacyjne w bułgarskiej i słowackiej terminologii okulistycznej w ujęciu konfrontatywnym
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved