Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Tradycje folkloru muzycznego Zagłębia Dąbrowskiego we współczesnych praktykach kulturowych mieszkańców regionu i ofertach artystycznych lokalnych instytucji kultury
  termin:
 • temat rozprawy: /7300000000. W poszukiwaniu matrycy
  termin:
 • temat rozprawy: Sztuka filmowa jako forma symboliczna. Emanacje Cassirerowskie
  termin:
 • temat rozprawy: Modyfikacja materiałów tapicerskich w rozwiązaniach inżynierskich pokryć foteli samochodowych
  termin:
 • temat rozprawy: Rozwiązania techniczne struktur materiałów odzieżowych z apreturą biobójczą
  termin:
 • temat rozprawy: Algorytmy memetyczne w kryptoanalizie różnicowej symetrycznych szyfrów blokowych
  termin:
 • temat rozprawy: Terapia taktylna jako metoda stymulacji indywidualnego funkcjonowania dziecka z autyzmem
  termin:
 • temat rozprawy: Współczesne bibliotekarstwo w Niemczech. Specyfika sieci i działalności informacyjnej
  termin:
 • temat rozprawy: „Niepodobny do niczego” arcypoemat w cieniu „Cheruba skrywającego”. Anhelli Juliusza Słowackiego w świetle teorii Harolda Blooma
  termin:
 • temat rozprawy: Konstruowanie metropolii. Pomiędzy instytucją a przestrzenią społecznej narracji- przypadek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  termin:
 • temat rozprawy: Portret literacki jako tekst kultury (na przykładzie twórczości Marka Bieńczyka)
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie koncepcji uczenia się rówieśniczego w kształtowaniu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych przez uczniów w młodszym wieku szkolnym
  termin:
 • temat rozprawy: Zmiany w strukturze i ultrastrukturze komórek jelita środkowego i ciała tłuszczowego dwuparca Telodeinopus Aoutii (Myriapoda, Diplopoda) pod wpływem diety wzbogaconej w gluten
  termin:
 • temat rozprawy: Cierpienie w kontekście wychowania. Analiza zagadnienia na przykładzie doświadczeń rodziców dzieci z niepełnosprawnością
  termin:
 • temat rozprawy: Scientists in H.G. Wells's Ficton: an Ecocritical Perspective
  termin:
 • temat rozprawy: Rola sekwencji w fotografii. Aneks do dzieła pod tytułem Różnorodność nieograniczona
  termin:
 • temat rozprawy: Spotkanie z człowiekiem jako warunek doświadczenia siebie
  termin:
 • temat rozprawy: Ekranowe metamorfozy bohatera historycznego w zmiennych kontekstach estetycznych i politycznych w polskim filmie fabularnym, serialu, teatrze telewizji i dokumencie na przykładzie postaci Józefa Piłsudskiego (lata 1918–2021)
  termin:
 • temat rozprawy: Wybrane nanotechnologie dla syntezy nowych terapeutyków o znaczeniu przeciwnowotworowym
  termin:
 • temat rozprawy: Dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Kontekst osobowościowy, rodzinny i edukacyjny
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved