Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Profesjonalizacja lokalnych kampanii wyborczych w dobie nowych mediów, na przykładzie miast i gmin Zagłębia Dąbrowskiego zrzeszonych w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii podczas wyborów samorządowych w 2018 roku
  termin:
 • temat rozprawy: Oddziaływanie pożarów nielegalnych składowisk odpadów stałych na środowisko gleb i wód
  termin:
 • temat rozprawy: An investigation into Shakespeare's Original Pronunciation (OP): Systematisating debates and data, and exploring OP at the Globe in the 21st century
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ budowy molekularnej oraz warunków termodynamicznych na strukturę supramolekularną alkoholi monohydroksylowych
  termin:
 • temat rozprawy: Teoretyczne metody przewidywania prędkości ultradźwięków w warunkach zwiększonego ciśnienia i temperatury w wybranych cieczach jonowych
  termin:
 • temat rozprawy: Mandat przedstawicielski radnego w jednostkach samorządu terytorialnego
  termin:
 • temat rozprawy: Apologia katolicyzmu w pismach G.K. Chestertona. Perspektywa teologicznomoralna
  termin:
 • temat rozprawy: On the Frontlines of Fiction: Authority and Fictionality in American Veteran Narratives of the War on Terror
  termin:
 • temat rozprawy: Projektowanie i synteza nowych nanomateriałów jako układów katalitycznych dla reakcji metanowania ditlenku węgla i selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu
  termin:
 • temat rozprawy: Charakter prawny instytucji zarządcy sukcesyjnego
  termin:
 • temat rozprawy: Habitus zadomowienia w tradycji Górnego Śląska na przykładzie Radzionkowa
  termin:
 • temat rozprawy: Ochrona indywidualnego gospodarstwa rolnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  termin:
 • temat rozprawy: Pragmatemes in Audiovisual Translation in English-French-Polish Language Pairs
  termin:
 • temat rozprawy: Resentymenty wobec PRL-u w polskich niezależnych filmach dokumentalnych o tematyce historyczno- społecznej wyprodukowanych przez Video Kontakt w Paryżu w latach 1984- 1989
  termin:
 • temat rozprawy: Forme dell'impegno nel romanzo fantastico italiano alle soglie del terzo millennio
  termin:
 • temat rozprawy: Arctic Indigenous Peoples' Cultural Rights and Climate Change
  termin:
 • temat rozprawy: Rytmikoterapia według metody Emila Jaques – Dalcroze’a w procesie psychoruchowego usprawniania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
  termin:
 • temat rozprawy: Zdolność hedoniczna, przekonania na temat seksualności I satysfakcja odczuwana w relacji jako wyznaczniki funkcjonowania kobiet w sferze seksualnej
  termin:
 • temat rozprawy: Asceza, akrobacja, aleturgia. Techniki konwersyjne w twórczości Waldemara Bawołka, Marka Bieńczyka i Andrzeja Stasiuka.
  termin:
 • temat rozprawy: Biometryczna weryfikacja użytkownika systemu komputerowego z automatyczną aktualizacją profilu aktywności
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved