Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Zielone zamówienia publiczne jako skuteczny instrument w walce ze zmianami klimatycznymi
  termin:
 • temat rozprawy: SYMBOLIC COMPUTATION ON A NEW CLASS OF FUNCTIONAL EQUATIONS
  termin:
 • temat rozprawy: Status prawny organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
  termin:
 • temat rozprawy: Problemy regularności układów równań różniczkowych linearyzowanych w otoczeniu torusa
  termin:
 • temat rozprawy: Doświadczenia i eksperymenty naukowe w pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej a nabywanie kompetencji naukowo-społecznych
  termin:
 • temat rozprawy: Młodzieżowi liderzy - studium aktywności społecznej młodych ludzi. Perspektywa pedagogiczna
  termin:
 • temat rozprawy: Social media – życie w stadzie
  termin:
 • temat rozprawy: Charakterystyka stanów elektronowych cząsteczek KH i RbH oraz ich jonów na podstawie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów
  termin:
 • temat rozprawy: Przeżywane, mówione, pisane. Wspomnienia Oli Watowej w świetle krytyki genetycznej
  termin:
 • temat rozprawy: Anodowe wytwarzanie i biofunkcjonalność warstw nanorurek tlenkowych na stopie Ti13Nb13Zr
  termin:
 • temat rozprawy: Nanokrystaliczne stopy NiTi wytworzone przez walcowanie na zimno w stanie martenzytycznym
  termin:
 • temat rozprawy: Formation of vascular pattern in Arabidopsis leaf primordia
  termin:
 • temat rozprawy: Wytwarzanie i właściwości ceramiki multiferroicznej Bi7Fe3Ti3O21 modyfikowanej jonami homo- i heterowalencyjnym
  termin:
 • temat rozprawy: Synteza oraz charakterystyka modyfikowanych biomateriałów polimerowych w medycynie regeneracyjnej
  termin:
 • temat rozprawy: Etyczny wymiar rynku farmaceutycznego w Polsce
  termin:
 • temat rozprawy: Biopsychospołeczne uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby chorujące na nowotwory jelita grubego
  termin:
 • temat rozprawy: „Protection of individual and collective identities. Ethnopolitics in Bulgaria, France, Greece, Poland and Spain- a comparative approach
  termin:
 • temat rozprawy: (Re)konstrukcija identiteta na hrvatsko-hercegovačkom pograničju ‒ književne naracije u razdoblju 1878. ‒ 1991
  termin:
 • temat rozprawy: Poruszyć mapę. Przestrzeń jako kategoria doświadczenia podróżnego we współczesnej literaturze polskiej i włoskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie praw i interesów. Aspekty cywilnoprawne i ubezpieczeniowe.
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved