Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: Zielone zamówienia publiczne jako skuteczny instrument w walce ze zmianami klimatycznymi
  termin:
 • temat rozprawy: Status prawny organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
  termin:
 • temat rozprawy: Doświadczenia i eksperymenty naukowe w pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej a nabywanie kompetencji naukowo-społecznych
  termin:
 • temat rozprawy: Biopsychospołeczne uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby chorujące na nowotwory jelita grubego
  termin:
 • temat rozprawy: „Protection of individual and collective identities. Ethnopolitics in Bulgaria, France, Greece, Poland and Spain- a comparative approach
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie praw i interesów. Aspekty cywilnoprawne i ubezpieczeniowe.
  termin:
 • temat rozprawy: Afganistan i Pakistan w polityce bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu w latach 2001-2019
  termin:
 • temat rozprawy: Aspiracje życiowe młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i ich uwarunkowania środowiskowe - konteksty wsparcia społecznego
  termin:
 • temat rozprawy: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w systemie zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność cywilna z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
  termin:
 • temat rozprawy: Satysfakcja małżeńska, zawodowa i życiowa wśród małżeństw dwu karier o różnej organizacji czasu pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej w gminie
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność cywilna notariusza
  termin:
 • temat rozprawy: Małżeństwa mieszane w środowiskach zróżnicowanych kulturowo – spostrzegane z pespektywy społeczności szkoły z polskim językiem nauczania na obczyźnie
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucja ruchu republikańskiego w Australii
  termin:
 • temat rozprawy: Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym
  termin:
 • temat rozprawy: Propaganda polityczna 2.0. Obecność, formy przejawiania się i specyfika oddziaływania propagandy politycznej w polskim internecie
  termin:
 • temat rozprawy: Polaryzacja polityczna w systemach partyjnych Polski i Węgier w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Strategie i taktyki polityczne ruchów opozycyjnych w procesie zmiany systemowej w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w latach osiemdziesiątych XX wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Twórczość pracownicza jako świadczenie ze stosunku pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystywanie coachingu jako alternatywnej metody doradztwa zawodowego
  termin:
 • temat rozprawy: Aspekty praktyczne i metodologiczne zastosowania sztucznych sieci neuronowych w badaniach kryminalistycznych na przykładzie badań pismoznawczych
  termin:
 • temat rozprawy: Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych – analiza zapisów w perspektywie inkluzji
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja słuchowa dzieci siedmioletnich a uczestnictwo w rytmice w klasie pierwszej szkoły podstawowej
  termin:
 • temat rozprawy: Aktywność fizyczna kobiet w dyscyplinie piłki nożnej i jej uwarunkowania w opiniach zawodniczek, trenerów i kibiców. Studium socjopedagogiczne
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved