Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Jak sprzedać koniec świata?
  termin:
 • temat rozprawy: Mundus huius temporis jako locus theologicus w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  termin:
 • temat rozprawy: Autorskie prawa osobiste twórcy utworu architektonicznego
  termin:
 • temat rozprawy: Application of machine learning algorithms to statistical physics and biophysics
  termin:
 • temat rozprawy: Uogólnienia nierówności Hadamarda oraz twierdzeń Frobeniusa i Dieudonn´e
  termin:
 • temat rozprawy: Rola klastrów w rozwoju województwa śląskiego w oparciu o doświadczenia polskie i zagraniczne
  termin:
 • temat rozprawy: Literatura w kręgu Oneironu. Interakcje i nawiązania
  termin:
 • temat rozprawy: Termiczna ocena efektów brachyterapii i terapii fotodynamicznej w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie aktywności antyproliferacyjnej oraz mechanizmów działania pochodnych chinoliny w celu potencjalnego zastosowania w terapii przeciwnowotworowej
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ budowy geologicznej złóż węgla na metanowość wybranych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  termin:
 • temat rozprawy: Wizerunek kobiety we współczesnej prasie katolickiej. Studium socjologiczne na przykładzie ‘Naszego Dziennika’
  termin:
 • temat rozprawy: System naukowej informacji wojskowej w Polsce na tle państw członkowskich NATO. Studium bibliologiczno-informatologiczne
  termin:
 • temat rozprawy: Palinologia osadów żywetu i franu południowo-wschodniej Polski
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt innowacyjnego oprogramowania monitorującego pracę kotła na biopaliwa stałe zgodnie z zachowaniem norm zawartych w krajowym programie ochrony powietrza
  termin:
 • temat rozprawy: Potencjał immunologiczny hemolimfy pająka Steatoda grossa (Theridiidae) w warunkach długotrwałej ekspozycji na wybrane metale podawane drogą pokarmową
  termin:
 • temat rozprawy: Hybrydowe powłoki fosforanowo-polimerowe na implantach tytanowych do zastosowań w stomatologii
  termin:
 • temat rozprawy: City Type
  termin:
 • temat rozprawy: Badania zależności metylacji DNA oraz uszkodzeń i naprawy DNA w komórkach Brachypodium distachyon
  termin:
 • temat rozprawy: Sezonowa oraz wieloletnia zmienność termiki zlodzenia jezior tatrzańskich
  termin:
 • temat rozprawy: Rzeczywistość wyobrażona
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved