Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Współczesna polszczyzna wobec kultury konsumpcjonizmu
  termin:
 • temat rozprawy: Samorządowe elity polityczne miast na prawach powiatu w województwie śląskim po wyborach 2018 roku
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie wpływu ciężkiej wody na reakcje samorzutnej peptyzacji wybranych α–aminokwasów o znaczeniu biologicznym
  termin:
 • temat rozprawy: Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w Cieszynie - działalność wydawnicza i oświatowa (1881-1905)
  termin:
 • temat rozprawy: Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Publicznoprawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego
  termin:
 • temat rozprawy: Literatura polska po roku 1989 wobec nowych doświadczeń społecznych
  termin:
 • temat rozprawy: Kryzys migracyjny i jego konteksty w wybranych polskich tygodnikach opinii w latach 2015-2018
  termin:
 • temat rozprawy: Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce twórczej Brunona Jasieńskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Badanie składu jakościowego oraz oznaczanie właściwości chemicznych i biologicznych wybranych surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce i farmakoterapii
  termin:
 • temat rozprawy: The sum of losses: images of man in the novels of Graham Swift. A psychoanalytic approach
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ parametrów pracy kolimatora wielolistkowego MLC na weryfikację dynamicznych planów leczenia w radioterapii
  termin:
 • temat rozprawy: Dwory i otoczenie Piastów świdnicko-jaworskich (1278-1368)
  termin:
 • temat rozprawy: Oddziaływanie tlenku grafenu i/lub kwasu askorbinowego na potencjał reprodukcyjny oraz ekspresję witellogenin u Acheta domesticus z linii selekcjonowanych w kierunku różnej długości życia
  termin:
 • temat rozprawy: Wysokociśnieniowa metodologia syntezy ultraczystych materiałów polimerowych do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do analizy wybranych pigmentów roślinnych
  termin:
 • temat rozprawy: Literary Translation Quality Assessment: An Approach Based on Roland Barthes’ Five Literary Codes / Ocena jakości przekładu literackiego: podejście oparte na pięciu literackich kodach Rolanda Barthes’a
  termin:
 • temat rozprawy: Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące osób pełniących funkcje publiczne – zagadnienia administracyjnoprawne
  termin:
 • temat rozprawy: Dodatki do paliw na bazie produktów acetalizacji polialkoholi na nanokatalitycznym Re domieszkowanym Os, Mo, Ru i Ir
  termin:
 • temat rozprawy: Rola plazmodesm w regulacji różnicowania komórek na przykładzie Arabidopsis
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved