Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Fikcja w służbie faktu. Aneks do inscenizowanego filmu dokumentalnego pt. "Ostatni bój"
  termin:
 • temat rozprawy: Kształtowanie się i profesjonalizacja zawodu Trenera Biznesu i Coacha. Socjologiczne studium porównawcze polskiego i ukraińskiego rynku usług rozwojowych
  termin:
 • temat rozprawy: Szkolne wyobcowanie. Inny Niziurski
  termin:
 • temat rozprawy: Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski w latach 1989-2020
  termin:
 • temat rozprawy: Kontrola jakości środków ochrony roślin z wykorzystaniem technik chromatograficznych i elementów modelowania chemometrycznego
  termin:
 • temat rozprawy: Identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na podstawie jakościowej i ilościowej charakterystyki substancji węglowej w pyle zawieszonym
  termin:
 • temat rozprawy: Mimo negocjacji nie udało się osiągnąć zawieszenia broni.
  termin:
 • temat rozprawy: promotor: prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
  termin:
 • temat rozprawy: Szata roślinna grodzisk województwa śląskiego jako efekt uwarunkowań historycznych i aktualnego użytkowania
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza roli genu HvAB15 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
  termin:
 • temat rozprawy: Pamięć zbiorowa Sybiraków – emigrantów do Ameryki Północnej w świetle narracji autobiograficznych
  termin:
 • temat rozprawy: Możliwość zastosowania metod fenomenologicznych w kognitywistyce
  termin:
 • temat rozprawy: THE ROUSSEAUISM OF GILBERT KEITH CHESTERTON. CONTROVERSY OR HERESY? Roussoizm Gilberta Keitha Chestertona. Kontrowersja czy herezja?
  termin:
 • temat rozprawy: Problem teologii solarnej Helios-Sol w literaturze, religii i filozofii antycznej
  termin:
 • temat rozprawy: Procesy utleniania i redukcji dla pochodnych 1,10-fenantroliny oraz ich analogów" (Oxidation and reduction processes for 1,10-phenanthroline derivatives and their analogs)
  termin:
 • temat rozprawy: promotor: dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ promotor pomocniczy: dr Dariusz Rymar
  termin:
 • temat rozprawy: Cele strategiczne zamówień publicznych w Polsce w ujęciu ewolucyjnym
  termin:
 • temat rozprawy: Anty-konsumpcjonizm w perspektywie katolickiej nauki społecznej
  termin:
 • temat rozprawy: Postpamięć w dyskursie czytelniczym drugiego i trzeciego pokolenia
  termin:
 • temat rozprawy: Udział osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved