Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Senacka komisja do spraw strategii i rozwoju

Skład senackiej komisji do spraw strategii i rozwoju:

 1. prof. dr hab. Janusz Janeczek - przewodniczący
 2. dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ
 3. prof. dr hab. Robert Hasterok
 4. dr hab. Agnieszka Turska-Kawa
 5. dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ
 6. dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ
 7. dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ
 8. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
 9. ks. prof. dr hab. Jan Słomka
 10. dr hab. Kinga Czerwińska
 11. mgr Przemysław Grzonka
 12. Anna Maria Rizzo – przedstawiciel Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
   

W posiedzeniach komisji uczestniczą z głosem doradczym następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Jolanta Tambor – przedstawiciel NSZZ Solidarność
 2. dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ – przedstawiciel ZNP
   

Do zadań senackiej komisji do spraw strategii i rozwoju należy w szczególności:

 1. opiniowanie polityk obszarowych;
 2. okresowa ocena stanu wdrażania strategii rozwoju Uniwersytetu;
 3. opiniowanie planów rozwojowych Uniwersytetu;
 4. przygotowywanie lub opiniowanie koncepcji rozwoju Uniwersytetu oraz propozycji zmian organizacyjnych;
 5. opiniowane projektów zamierzeń inwestycyjnych;
 6. przygotowywanie lub opiniowanie projektów uchwał senatu w sprawie ogólnych kierunków działalności Uniwersytetu.


Dostarczył: Agnieszka Szymala

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved