Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Tajemne życie przedmiotów. Topografia pokoju dziecięcego w kinie fantastycznym lat osiemdziesiątych
  termin:
 • temat rozprawy: Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych
  termin:
 • temat rozprawy: Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)
  termin:
 • temat rozprawy: Pozycja prawna kobiet w prawie małżeńskim Pakistanu w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka
  termin:
 • temat rozprawy: Sakrament Eucharystii a sakrament święceń. Loci communes i ich teologiczno-egzystencjalne konsekwencje w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI
  termin:
 • temat rozprawy: Internetowe narzędzia w nauczaniu języka polskiego jako obcego – analiza przydatności
  termin:
 • temat rozprawy: Polski kryminał historyczny
  termin:
 • temat rozprawy: Status prawny Inspektora Ochrony Danych jako audytora w ujęciu administracyjno-prawnym
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ wielkości krystalitów na właściwości fizykochemiczne związków o strukturze spinelowej
  termin:
 • temat rozprawy: Szkła wykazujące emisję światła białego
  termin:
 • temat rozprawy: Społeczne uwarunkowania rozwoju polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego – studium socjologiczne
  termin:
 • temat rozprawy: Badania wybranych właściwości polimerów z pierścieniami imidowymi modyfikowanych azochromoforami
  termin:
 • temat rozprawy: Wizerunek Elżbiety z Branickich Sapieżyny w piśmiennictwie polskim XVIII i XIX wieku. Publiczne i prywatne odsłony życia
  termin:
 • temat rozprawy: Jan (Janusz) II Dobry (1456/1460 - 27 III 1532 r.). Ostatni Piast opolski
  termin:
 • temat rozprawy: Mikrospektroskopowe badania fluorescencyjne tkanki łącznej i jej patologii
  termin:
 • temat rozprawy: Soteriologiczne znaczenie posłuszeństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  termin:
 • temat rozprawy: Impact of the High Electric Field on the Crystallisation Behavior of a Molecular Liquid, Vinyl Ethylene Carbonate
  termin:
 • temat rozprawy: Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych dawnych wyrobisk po wydobyciu rud kruszcowych jako lokalnych centrów różnorodności florystycznej na tle uwarunkowań siedliskowych
  termin:
 • temat rozprawy: Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych związków makrocyklicznych zawierających atomy siarki oraz tlenu lub azotu
  termin:
 • temat rozprawy: Niezgoda na (prze)milczenie. O reportażach Małgorzaty Szejnert
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved