Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

 • temat rozprawy: SYMBOLIC COMPUTATION ON A NEW CLASS OF FUNCTIONAL EQUATIONS
  termin:
 • temat rozprawy: Problemy regularności układów równań różniczkowych linearyzowanych w otoczeniu torusa
  termin:
 • temat rozprawy: Charakterystyka stanów elektronowych cząsteczek KH i RbH oraz ich jonów na podstawie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów
  termin:
 • temat rozprawy: Formation of vascular pattern in Arabidopsis leaf primordia
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja geometrycznych cech środowiska w zachowaniach nawigacyjnych owadów na przykładzie świerszcza domowego (Acheta domesticus)
  termin:
 • temat rozprawy: Fragmentacja wybranych szeregów związków chemicznych jako metoda optymalizacji projektowania leków i materiałów
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucyjna agregacja rang w systemach rekomendacyjnych
  termin:
 • temat rozprawy: Tolerancja i akumulacja metali ciężkich u Arabidopsis arenosa – badania terenowe i laboratoryjne nad mechanizmami hyperakumulacji
  termin:
 • temat rozprawy: Identyfikacja i uwarunkowania genetyczne antagonistycznych oddziaływań endofitycznych szczepów Pseudomonas fluorescens BRZ63 i Serratia quinivorans KP32 z fitopatogenami grzybowymi
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza zmian w strukturze i ultrastrukturze komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki, Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca) wywołanych obecnością niklu w środowisku życia
  termin:
 • temat rozprawy: Przemiany roślinności holoceńskiej na podstawie badań palinologicznych wybranych stanowisk Kotliny Oświęcimskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Zastosowanie metody dendrochronologicznej do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych oraz opracowania map zagrożenia osuwiskowego
  termin:
 • temat rozprawy: Metoda cienkiej warstwy w rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej wybranych materiałów przemysłu metali nieżelaznych
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena jakości danych z amatorskich stacji meteorologicznych oraz możliwości ich włączenia do systemu pomiarowo-obserwacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM)
  termin:
 • temat rozprawy: Functioning of Svalbard glacier drainage systems from in-situ data, remote sensing, and models
  termin:
 • temat rozprawy: Opracowanie oraz implementacja systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach środowiskowych dedykowanego użytkownikom oraz administratorom publicznych ośrodków rekreacyjno-sportowych
  termin:
 • temat rozprawy: The Liquid-Liquid Phase Transition in Ionic Liquids at Ambient and Elevated Pressure
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ deformacji powierzchni powstałych w wyniku działalności górnictwa węgla kamiennego na wartość gruntów przeznaczonych pod zabudowę na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  termin:
 • temat rozprawy: Badania morfometryczne systemów korzeniowych wybranych roślin użytkowych rosnących w ośrodkach charakteryzujących się różnymi właściwościami fizycznymi
  termin:
 • temat rozprawy: Wody lecznicze węglanowej serii paleozoiku bloku Cieszyna w rejonie Ustronia
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena przydatności ilościowej analizy termicznej w nieinwazyjnej diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej
  termin:
 • temat rozprawy: Variscan to Early Alpine magmatic and metamorphic evolution of the Strandja Zone (SE Bulgaria/NW Turkey
  termin:
 • temat rozprawy: Późnotriasowa flora południowej Polski
  termin:
 • temat rozprawy: Przystosowania strukturalne mszyc do mutualistycznej relacji z mrówkami
  termin:
 • temat rozprawy: Wieloaspektowa analiza encystacji niesporczaka Thulinius ruffoi (Tardigrada, Isohypsibioidea: Doryphoribiidae)
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved