Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Edycja krytyczna dzienników i listów Jerzego Kukuczki
  termin:
 • temat rozprawy: Odkrywanie i realizacja tożsamości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II i refleksji filozoficznej Leszka Kołakowskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Polaryzacja polityczna w systemach partyjnych Polski i Węgier w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Courtly Love in Digital Games: The Rhetoric of Emotional Labor in Selected Interactive Narratives
  termin:
 • temat rozprawy: Komunikacja wizualno-przestrzenna polskiego języka migowego a komunikacja oralna. Analiza pauz w wypowiedziach
  termin:
 • temat rozprawy: Strategie i taktyki polityczne ruchów opozycyjnych w procesie zmiany systemowej w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w latach osiemdziesiątych XX wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Twórczość pracownicza jako świadczenie ze stosunku pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystywanie coachingu jako alternatywnej metody doradztwa zawodowego
  termin:
 • temat rozprawy: Tolerancja i akumulacja metali ciężkich u Arabidopsis arenosa – badania terenowe i laboratoryjne nad mechanizmami hyperakumulacji
  termin:
 • temat rozprawy: Aspekty praktyczne i metodologiczne zastosowania sztucznych sieci neuronowych w badaniach kryminalistycznych na przykładzie badań pismoznawczych
  termin:
 • temat rozprawy: Looking Back, Thinking Forward: Storytelling as a Transmission Mechanism of Indigenous Ecological Knowledge of Northwest Coast First Nations
  termin:
 • temat rozprawy: Identyfikacja i uwarunkowania genetyczne antagonistycznych oddziaływań endofitycznych szczepów Pseudomonas fluorescens BRZ63 i Serratia quinivorans KP32 z fitopatogenami grzybowymi
  termin:
 • temat rozprawy: Crnogorski govori kao nematerijalno kulturno dobro
  termin:
 • temat rozprawy: Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych – analiza zapisów w perspektywie inkluzji
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja słuchowa dzieci siedmioletnich a uczestnictwo w rytmice w klasie pierwszej szkoły podstawowej
  termin:
 • temat rozprawy: Analiza zmian w strukturze i ultrastrukturze komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki, Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca) wywołanych obecnością niklu w środowisku życia
  termin:
 • temat rozprawy: Przemiany roślinności holoceńskiej na podstawie badań palinologicznych wybranych stanowisk Kotliny Oświęcimskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Teatry niezbędne. Działalność amatorskich zespołów teatralnych na Górnym Śląsku po transformacji ustrojowej
  termin:
 • temat rozprawy: Aktywność fizyczna kobiet w dyscyplinie piłki nożnej i jej uwarunkowania w opiniach zawodniczek, trenerów i kibiców. Studium socjopedagogiczne
  termin:
 • temat rozprawy: Odbiór społeczny zaprojektowanych praktyk dyskursywnych. Przypadek policyjnej kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz"
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved