Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Experimental studies of the three nucleon system dynamics in the proton included deuteron breakup at 108 MeV
  termin:
 • temat rozprawy: O specyfice przekładu tekstów scenicznych (analiza konfrontatywna rosyjsko-polska)
  termin:
 • temat rozprawy: Rola Departamentu Komunikacji Społecznej w kształtowaniu polityki językowej MSWiA
  termin:
 • temat rozprawy: Niezależne mechanizmy rozliczalności w wielostronnych bankach rozwoju
  termin:
 • temat rozprawy: Wpływ modyfikacji powierzchni na dynamikę przejścia szklistego fenylo-metylo-polisiloksanu umieszczonego w membranach nanoporowatych wykonanych z tlenku glinu
  termin:
 • temat rozprawy: Mobilność jako element usieciowionej technocodzienności w XXI wieku. Perspektywa kulturowa
  termin:
 • temat rozprawy: Tożsamość regionalna w świetle działań organizacji kulturalnych Żywiecczyzny
  termin:
 • temat rozprawy: Ocena narażenia na stres środowiskowy spokrewnionych rodzin pszczelich Apis mellifera hodowanych w warunkach miejskich i wiejskich
  termin:
 • temat rozprawy: Rola interpretacji w tłumaczeniu poezji na przykładzie współczesnej poezji maurytyjskiej i jej możliwych przekładów na język polski
  termin:
 • temat rozprawy: Teoretyczny opis właściwości fotochemicznych kompleksów palladu (II) z ligandami tetrapirolowymi
  termin:
 • temat rozprawy: Struktura i właściwości magnetycznych stopów z pamięcią kształtu Ni-Co-Mn-In wytwarzanych w technologii metalurgii proszków oraz topienia łukowego
  termin:
 • temat rozprawy: Konflikt jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w byłych republikach Jugosławii
  termin:
 • temat rozprawy: Struktura i ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis
  termin:
 • temat rozprawy: Spotkania międzykulturowe w podróżopisarstwie Józefa Siemiradzkiego
  termin:
 • temat rozprawy: Porównawcza analiza molekularna Brachypodium distachyon w celu poznania mechanizmów adaptacji do warunków środowiska
  termin:
 • temat rozprawy: Rola śródlądowej drogi wodnej Odra-Kanał Gliwicki w dyspersji obcych w faunie Polski gatunków makrobezkręgowców bentosowych w zlewni rzeki Kłodnicy
  termin:
 • temat rozprawy: Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym
  termin:
 • temat rozprawy: Ograniczenia reklamy suplementów diety. Aspekty prawne
  termin:
 • temat rozprawy: Wizerunek zawodu lekarza w prasie z uwzględnieniem przemian w systemie ochrony zdrowia w latach 1991-2017. Na przykładzie „Gazety Wyborczej"
  termin:
 • temat rozprawy: Die Figur des Kranken in ausgewählten Prosatexten des Expressionismus
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2019 - All Rights Reserved