Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Fenomeny olfaktoryczne w kulturze i sztuce XX i XXI wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej w gminie
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucyjna agregacja rang w systemach rekomendacyjnych
  termin:
 • temat rozprawy: Współczesne sokolnictwo polskie: ludzie, instytucje, działania
  termin:
 • temat rozprawy: Działalność firmy organmistrzowskiej Biernacki w granicach archidiecezji katowickiej. Studium historyczno-instrumentoznawcze
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność cywilna notariusza
  termin:
 • temat rozprawy: Zagłębiowskie zespoły pieśni i tańca w okresie Polski Ludowej
  termin:
 • temat rozprawy: Małżeństwa mieszane w środowiskach zróżnicowanych kulturowo – spostrzegane z pespektywy społeczności szkoły z polskim językiem nauczania na obczyźnie
  termin:
 • temat rozprawy: Ewolucja ruchu republikańskiego w Australii
  termin:
 • temat rozprawy: Przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym
  termin:
 • temat rozprawy: Reintegracja. Rzeźba w przestrzeni społecznej.
  termin:
 • temat rozprawy: Propaganda polityczna 2.0. Obecność, formy przejawiania się i specyfika oddziaływania propagandy politycznej w polskim internecie
  termin:
 • temat rozprawy: Edycja krytyczna dzienników i listów Jerzego Kukuczki
  termin:
 • temat rozprawy: Odkrywanie i realizacja tożsamości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II i refleksji filozoficznej Leszka Kołakowskiego
  termin:
 • temat rozprawy: Polaryzacja polityczna w systemach partyjnych Polski i Węgier w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Courtly Love in Digital Games: The Rhetoric of Emotional Labor in Selected Interactive Narratives
  termin:
 • temat rozprawy: Komunikacja wizualno-przestrzenna polskiego języka migowego a komunikacja oralna. Analiza pauz w wypowiedziach
  termin:
 • temat rozprawy: Strategie i taktyki polityczne ruchów opozycyjnych w procesie zmiany systemowej w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech w latach osiemdziesiątych XX wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Twórczość pracownicza jako świadczenie ze stosunku pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystywanie coachingu jako alternatywnej metody doradztwa zawodowego
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved