Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Etyczny wymiar rynku farmaceutycznego w Polsce
  termin:
 • temat rozprawy: Biopsychospołeczne uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby chorujące na nowotwory jelita grubego
  termin:
 • temat rozprawy: „Protection of individual and collective identities. Ethnopolitics in Bulgaria, France, Greece, Poland and Spain- a comparative approach
  termin:
 • temat rozprawy: (Re)konstrukcija identiteta na hrvatsko-hercegovačkom pograničju ‒ književne naracije u razdoblju 1878. ‒ 1991
  termin:
 • temat rozprawy: Poruszyć mapę. Przestrzeń jako kategoria doświadczenia podróżnego we współczesnej literaturze polskiej i włoskiej
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie praw i interesów. Aspekty cywilnoprawne i ubezpieczeniowe.
  termin:
 • temat rozprawy: Maksymiliana Sdralka wrocławska szkoła historii Kościoła
  termin:
 • temat rozprawy: Afganistan i Pakistan w polityce bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu w latach 2001-2019
  termin:
 • temat rozprawy: Percepcja geometrycznych cech środowiska w zachowaniach nawigacyjnych owadów na przykładzie świerszcza domowego (Acheta domesticus)
  termin:
 • temat rozprawy: Aspiracje życiowe młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i ich uwarunkowania środowiskowe - konteksty wsparcia społecznego
  termin:
 • temat rozprawy: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego w systemie zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa
  termin:
 • temat rozprawy: „Polaków portret własny”. Deskrypcje projektów tożsamościowych w piosenkach popularnych na tle przemian społeczno-politycznych 1980-2020
  termin:
 • temat rozprawy: Marsyliusza z Inghen Quaestiones super quattuor libros „Sententiarum" Petri Lombardi (liber II, quaestiones VIII-X). Edycja krytyczna opatrzona wstępem i komentarzami
  termin:
 • temat rozprawy: Projekt rewolucja. Literatura proletariacka w opracowaniu graficznym Mieczysława Szczuki
  termin:
 • temat rozprawy: Krew Boga. Między dramatem historycznym a fantasy. Analiza przypadku.
  termin:
 • temat rozprawy: Alberta Vanhoye koncepcja struktury literackiej Listu do Hebrajczyków i jej recepcja w latach 1964-1976
  termin:
 • temat rozprawy: Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a tomizm konsekwentny Mieczysława Gogacza. Analiza porównawcza
  termin:
 • temat rozprawy: Odpowiedzialność cywilna z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych
  termin:
 • temat rozprawy: Fragmentacja wybranych szeregów związków chemicznych jako metoda optymalizacji projektowania leków i materiałów
  termin:
 • temat rozprawy: Satysfakcja małżeńska, zawodowa i życiowa wśród małżeństw dwu karier o różnej organizacji czasu pracy
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved