Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

doktoraty

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.


nauki humanistyczne | nauki inżynieryjno-techniczne | nauki społeczne | nauki ścisłe i przyrodnicze | nauki teologiczne | sztuka
 • temat rozprawy: Odbiór społeczny zaprojektowanych praktyk dyskursywnych. Przypadek policyjnej kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz"
  termin:
 • temat rozprawy: Fictional Gay Men and Gayspeak in Twenty-First Century British Drama
  termin:
 • temat rozprawy: Wykorzystywanie coachingu jako alternatywnej metody doradztwa zawodowego
  termin:
 • temat rozprawy: Intertekstualność w poezji "skamandrytów mniejszych"
  termin:
 • temat rozprawy: Deutschsprachiges Arbeiterdrama der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Preußen und Österreich-Ungarn. Formen – Kontexte – Wirkung
  termin:
 • temat rozprawy: Aktywizm ekopoetycki po roku 2000 (w poezji polskiej)
  termin:
 • temat rozprawy: Das literarische und musikalische Selbstbild von Fanny Hensel, geb. Mendelssohn
  termin:
 • temat rozprawy: Satysfakcja małżeńska, zawodowa i życiowa wśród małżeństw dwu karier o różnej organizacji czasu pracy
  termin:
 • temat rozprawy: Fenomeny olfaktoryczne w kulturze i sztuce XX i XXI wieku
  termin:
 • temat rozprawy: Kompetencja narracyjna u dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
  termin:
 • temat rozprawy: The Voice that Carries Everything: History and Confession in Viet Thanh Nguyen's The Sympathizer
  termin:
 • temat rozprawy: "Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu 1919–1921"
  termin:
 • temat rozprawy: Komunikacja wizualno-przestrzenna polskiego języka migowego a komunikacja oralna. Analiza pauz w wypowiedziach
  termin:
 • temat rozprawy: Teatry niezbędne. Działalność amatorskich zespołów teatralnych na Górnym Śląsku po transformacji ustrojowej
  termin:
 • temat rozprawy: Komuniści a kobiety. Obraz kobiety w świetle wybranych czasopism społeczno-kulturalnych w latach 1956-1970.
  termin:
 • temat rozprawy: „O Victorio, moja Victorio!” Forma i genealogia steampunka w Trylogii solarnej Jana Maszczyszyna.
  termin:
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2023 - All Rights Reserved