Stała komisja do spraw nadzoru

Skład stałej komisji do spraw nadzoru:
  1. prof. dr hab. Andrzej Matan — przewodniczący komisji;
  2. dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ — członek komisji;
  3. dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ — członek komisji;
  4. dr hab. Michał Kania, prof. UŚ — członek komisji.

Dostarczył: Aleksandra Madej