Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Uniwersytet jako instytucja

Niezależnie od szerokich kompetencji i swobody decyzji, które w zakresie wielu spraw przysługują Wydziałom, Uniwersytet stanowi jedną całość, w której podstawowe dla Uczelni interesy badań naukowych i kształcenia wspiera życzliwa kadra administracyjna.

Podstawowym wymogiem do pogłębiania poczucia jedności społeczności akademickiej niezbędne jest przeświadczenie, iż wszelkie decyzje zapadające w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu uwzględniają nie tylko ich partykularne potrzeby, lecz kierują się zarówno interesem Uniwersytetu jako Społeczności, jak i poczuciem odpowiedzialności nie tylko za swoją Jednostkę, swój Wydział, lecz cały Uniwersytet.

Zasadą zarządzania Uniwersytetem jest rozwiązywanie problemów a nie sprawowanie funkcji, zaś drogą podstawową do osiągania decyzji podejmowanych z myślą o przyszłości i sprzyjających rozwojowi Uczelni są negocjacje prowadzące do konsensusu między poszczególnymi jednostkami Uniwersytetu. Istotą Uniwersytetu nie jest przetrwanie, lecz rozwój.

Uniwersytet powinien być przykładem nowoczesnej instytucji, w której przestrzeganie zasad ekonomicznej racjonalności wyznaczonej przez reguły prawa jest niezbędne, lecz by mogły być one skuteczne, nieodzowna jest wzajemna życzliwość oraz poczucie łączącego nas zaufania i moralnego obowiązku wzajemnego zrozumienia i współdziałania. Poczucie owo przejawia się w szacunku, jakim uczeni darzą osiągnięcia Kolegów z innych dziedzin nauki, w pełnej godności relacji między studentami a nauczycielami akademickimi, we wzajemnym zrozumieniu i życzliwości panującymi między kadrą naukową, studentami i administratorami. Zasady te nie dadzą się zadekretować, ale są koniecznym warunkiem dobrego wypełniania przez Uniwersytet jego obowiązków.

Uniwersytet jest swoistym zobowiązaniem moralnym wobec pokoleń współtworzących historię narodu i świata, dzięki któremu przeszłe bogactwo wiedzy rozwijane jest w nowych badaniach, potrzeby jednostek znajdują wyraz w działaniach służących całej społeczności akademickiej, a jakość kształcenia jest przedmiotem szczególnej troski. Uniwersytet jako wspólnota uczonych i studentów widzi swe powołanie nie tylko w przekazywaniu informacji niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym studenta, ale przede wszystkim w odkrywaniu zdolności adepta wiedzy, w otwieraniu przed nim perspektyw poznawczych, w które zechce wkroczyć niezależnie, jako człowiek myślący, z troską i uwagą uczestniczący w wydarzeniach codziennej rzeczywistości. Za pośrednictwem nauki Uniwersytet troszczy się o kształcenie Osoby studenta.

Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved