Przejdź do treści

kontrast

Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu

czcionka

wsparcie

Podkreśl elementy klikalne
Deklaracja dostępności

Uniwersytet i wartości

Uniwersytet Śląski przyjmuje w swym działaniu następujące wartości:

  • Prawdę, do której zmierza myśl drogą badań naukowych i twórczości artystycznej; wierzymy, iż refleksja naukowa i sztuka mają wspólne korzenie i cele służące Mądrości, których przeznaczeniem jest dobro i rozwój ludzkiej Osoby;
  • Wiedzę, którą upowszechniamy poprzez wysokiej jakości nauczanie na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim. Kształcenie to odpowiada na potrzeby społeczeństwa, a Uczelnia winna być otwarta dla jak największej liczby ludzi pragnących kształcić się.W imię wierności swym ideałom Uniwersytet uznaje, iż granice wzrostu liczby studentów wyznaczone są troską o należytą jakość kształcenia i godność warunków w jakich się ono odbywa.

Kierując się tymi wartościami uważamy, iż:

  • Uniwersytet uczestniczy w nauce światowej i sprzyja równoprawnym kontaktom i wymianom naukowym. Wyniki badań winny być upowszechniane drogą publikacji naukowych i chronione, jako dziedzictwo kultury w bibliotekach uniwersyteckich. Uniwersytet Śląski szczyci się z obecności w jego murach przedstawicieli sztuki i uznaje, że ich dzieła winny znaleźć kontakt z odbiorcą w uniwersyteckich galeriach, salach kinowych i koncertowych;
  • programy nauczania służą nie tylko nabywaniu wiedzy fachowej, ale przede wszystkim mają formować twórcze postawy wobec świata;
  • Uniwersytet przyjmuje z całą powagą sięgające lat trzydziestych naszego stulecia dziedzictwo wieloletnich starań o powstanie na Śląsku wyższej uczelni uniwersyteckiej pragnąc - poprzez akademickie kształcenie i badania naukowe - wnieść swój wkład do tworzenia przyszłości Śląska. Jednocześnie działa w przekonaniu, iż droga do tego celu prowadzi przez internacjonalizację badań i kształcenia, przez coraz bogatszą sieć połączeń między uczelniami polskimi i zagranicznymi oraz między Uniwersytetem a jego środowiskiem. Obowiązkiem Uniwersytetu jest nie tylko doskonalenie form swojej działalności, lecz także jej przybliżanie społecznościom lokalnym po to, by znaleźć najlepsze i najskuteczniejsze sposoby wykorzystania swoich możliwości w działalności naukowej, dydaktycznej i doradczej na rzecz Regionu;
  • szybko zmieniająca się współczesna rzeczywistość wymaga od człowieka gotowości do ustawicznego kształcenia się.Uniwersytet widzi ważny element swojej misji w stwarzaniu możliwości uzupełniania wiedzy przez osoby już pracujące zawodowo, a także w przyjściu z pomocą osobom, które formalnie zakończywszy czynne życie zawodowe nadal chcą poszerzać swe zainteresowania. Uniwersytet skupia wokół siebie swych absolwentów, bowiem to w Nich znajduje przedłużenie i utrwalenie swojego działania;
  • sprzyjając kontaktom ze szkołami średnimi różnych typów, Uniwersytet może nie tylko ułatwić adeptom trudny moment przejścia z poziomu szkoły średniej do wyższej, lecz także wpłynąć na kształtowanie się elementów programów szkolnych dążąc do ich zbliżenia do wymogów uniwersyteckich;
  • kształcąc studentów Uniwersytet pragnie umożliwiać im szeroki udział w życiu Uczelni oraz wspierać ich działalność naukową, kulturalną i samorządową, aby w ten sposób uwrażliwić ich na postawy prospołeczne, a tym samym przygotować przyszłego absolwenta do uczestnictwa w życiu publicznym.
Biuletyn informacji pblicznej
facebook instagram twitter youtube issuu research gate issuu
© Copyright 2024 - All Rights Reserved