Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

1. Informacje Ogólne

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego (zwany dalej BIP) jest elektroniczną platformą informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 6 września 2001 O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
 2. BIP jest dostępny pod adresem: www.bip.us.edu.pl

2. Budowa strony BIP

 1. BIP zbudowany jest w oparciu o przedstawione poniżej elementy podstawowe:
  • Menu górne (poziome) –zawierające odnośniki do strony głównej Uniwersytetu Śląskiego, strony głównej BIP oraz Mapy Strony BIP
  • Menu główne (poziome) – umieszczone po lewej stronie witryny, zawierające odnośniki do treści opisanych w punkcie 2 niniejszej Instrukcji, a także wyszukiwarkę informacji zamieszczonych w zasobach serwisu.
  • Części centralnej – służącej do przedstawienia treści merytorycznych, oraz w przypadku stron zawierających wykazy aktów prawnych lub dokumentów dotyczących organizowanych przetargów – służącej również do przedstawienia listy aktów prawnych lub właściwych dokumentacji przetargowych.
 2. Dokumenty umieszczone w serwisie skonstruowane są wg następującego wzorca:
  • Tytuł dokumentu,
  • Nagłówek oraz treść,
  • Data dodania treści,
  • Data zmiany treści,
  • Informację o osobie odpowiedzialnej za dostarczenie treści,
  • Informacje o osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie treści,
  • Załączniki,
  • Historię zmian.
  Strony zawierające listę dokumentów zawierają tylko tytuły i nagłówki.
 3. Przeszukiwanie treści BIP odbywa się przy pomocy mechanizmu wyszukiwania udostępnionego w górnej części strony. Po wpisaniu żądanej frazy konieczne jest naciśnięcie przycisku "szukaj".

3. Wniosek o udostępnienie informacji

 1. Uniwersytet Śląski udostępnienia na pisemny wniosek informacje, które nie zostały opublikowane w BIP. Wzór wniosku dostępny jest w dziale "Udostępnienie informacji publicznej".

4. Redakcja serwisu

 1. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie BIP znajdują się w dziale "Redakcja BIP".
 2. Redakcja serwisu pracuje w godzinach ustalonych zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Śląskim przepisami prawa pracy.

Dostarczył: Mateusz Mniszek