Postępowania habilitacyjne

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora  habilitowanego, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.