Zarządzenie nr 4/2009

z dnia 23-10-2009 Kanclerza UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w procesie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim ( dotyczy sprostowania omyłki).
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 2/2009 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 27.10.2009