Zarządzenie nr 2/2004

z dnia 13-07-2004 Kanclerza UŚ w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w procesie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim..
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 2/2009

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: ns, 16.07.2009