Zarządzenie nr 206/2021

z dnia 25-11-2021 Rektora UŚ w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Swoboda badań” – II edycja na sfinansowanie działań badawczych w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: dk, 26.11.2021