Zarządzenie nr 1/2008

z dnia 18-12-2008 Kanclerza UŚ w sprawie określenia wzoru umowy o dzieło i przeniesienia praw autorskich..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 18.05.2009