Zarządzenie nr 1/2007

z dnia 06-11-2007 Kanclerza UŚ sprawie powołania Zespołu Personalizacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 18.05.2009