Zarządzenie nr 1/2005

z dnia 14-04-2005 Kanclerza UŚ w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Administracji Centralnej Uczelni.

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 18.05.2009