[2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996]

Zarządzenia Rektora 2021

 • w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Swoboda badań” – II edycja na sfinansowanie działań badawczych w ramach „Inicjatywy Doskonałości Badawczej”
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Ścieżki adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania stałego zespołu do spraw nadzoru
 • w sprawie zasad wydawania, ogłaszania i udostępniania wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego” oraz w kursie pt.: "Podstawy graficznego programowania w środowisku LabView", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • . w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej
 • zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej oraz treningu w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie realizacji projektu pn.:VIR Virtual Gallery, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
 • w sprawie wprowadzenia procedury składania rozpraw doktorskich oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania
 • Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
 • w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi Google Workspace w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia zasad prowadzenia i publikacji czasopism naukowych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie rozkładu czasu pracy w 2022 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • w sprawie realizacji projektu pn. „Mikrobiologiczna szczepionka wspomagająca osad czynny oczyszczalni ścieków w usuwaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)”, wybranego w ramach IV konkursu TANGO, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju