Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie powołania przewodniczącego Komisji do spraw badań naukowych na kadencję 2020-2024
 • w sprawie powołania przewodniczącego Komisji do spraw kształcenia i studentów na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Polsko-Chińskiego Centrum Badań Środowiskowych
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Badawczego GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and Design
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA)
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab
 • sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach