Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria biomedyczna obowiązującego dla cykli dydaktycznych rozpoczętych w latach akademickich 2018/2019 i 2019/2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król
 • w sprawie wykładni przepisu § 122 ust. 6 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dokonanej na podstawie § 233 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od roku akademickiego 2020/2021
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania stałej komisji do spraw nadzoru
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król
 • w sprawie celowego uruchomienia programu Solidarni z Białorusinami
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023
 • w sprawie wykładni przepisów § 210 w związku z § 52 oraz § 197 ust. 1 i 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dokonana na podstawie § 233 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przedstawienia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • w sprawie ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla Rzecznika praw i wartości akademickich