Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za rok akademicki 2019/2020
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2020 roku
 • w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE
 • w sprawie powołania członków kapituły odznaki „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie określenia składu Kapituły Medalu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu przyznania „Medalu Uniwersytetu Śląskiego”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o nadanie tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego”
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Jordiemu Savallowi
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Jordiemu Savallowi
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Jordiemu Savallowi
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2021/2022
 • w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie kadrami w biznesie i administracji