Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia rosyjska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia romańska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia polska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia klasyczna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia germańska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia angielska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich a także finalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2022/2023
 • w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki
 • w sprawie trybu postępowania w sprawie nadania tytułu „Profesora emerytowanego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie zmian w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022
 • w sprawie wystąpienia do Rady Doskonałości Naukowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr. hab. Dariuszowi Rolnikowi, prof. UŚ
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku grafika dla cykli dydaktycznych rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku grafika dla cykli dydaktycznych rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018 i 2018/2019
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dla cykli dydaktycznych rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021