Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku matematyka obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku informatyka obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku technologia chemiczna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku chemia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku socjologia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku psychologia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku arteterapia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku ochrona środowiska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonego w języku angielskim na kierunku biotechnologia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biotechnologia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biologia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku międzynarodowe studia polskie obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku mediteranistyka obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku kognitywistyka obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku historia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • sprawie ustalenia programu studiów na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filozofia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia słowiańska obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022