Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dziekana Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora do spraw nauki i finansów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora do spraw kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu prorektora do spraw rozwoju kadry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach