Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia angielska dla cyklu dydaktycznego rozpoczętego od roku akademickiego 2020/2021
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie zaopiniowania zmiany do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wyborów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025
 • w sprawie nadania imienia Profesor Ireny Bajerowej jako patrona sali Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora emerytowanego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Burianowi
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. Romanowi Taulerowi Ferré
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. Romanowi Taulerowi Ferré
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. Romanowi Taulerowi Ferré
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Jordiemu Savallowi
 • w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego wśród Dzieci i Młodzieży z Kontekstem Migracyjnym
 • w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Języka Polskiego wśród Dzieci i Młodzieży z Kontekstem Migracyjnym
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku reżyseria obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku edukacja kulturalna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku administracja obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022