Uchwały Senatu UŚ kadencja 2020-2024

 • w sprawie przyznania złotych odznak „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie nadania imienia Profesor dr hab. Wandy Mrozek jako patrona sali nr 233 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydatki do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — Profesor Jany Hoffmannovej na podstawie recenzji prof. dr hab. Bożeny Witosz
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Jordiemu Savallowi
 • w sprawie zaopiniowania Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie nadania imienia Profesora Ireneusza Opackiego jako patrona sali Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach
 • w sprawie nadania imienia Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka jako patrona sali Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora emerytowanego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” Panu prof. dr. hab. Łukaszowi Karwowskiemu
 • w sprawie przyznania złotych odznak „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — Profesora Juliana Kornhausera na podstawie recenzji prof. dr. hab. Mariana Kisiela
 • w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk społecznych dr hab. Joannie Konarskiej
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023
 • w sprawie ustalenia programu Doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programu Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programu Doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biofizyka dla nowej specjalności: nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych (Bio and Pharmaceutical Materials Science) prowadzonej w języku angielskim obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku politologia obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022
 • w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022