Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec ingerencji w autonomię Uniwersytetu przez organy ścigania
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2020/2021
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021
 • w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dla edycji rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (filia w Cieszynie)
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku matematyka
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku informatyka stosowana
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku informatyka
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku praca socjalna
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku politologia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku pedagogika specjalna
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku arteterapia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku geologia stosowana
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku geologia
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku sztuka pisania
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku międzynarodowe studia polskie
 • w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 programu studiów na kierunku turystyka historyczna