Uchwały Senatu UŚ kadencja 2012-2016

  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu budynku stołówki w Sosnowcu)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy wynajmu części nieruchomości usytuowanej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 64)
  • w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie poświadczenia zabezpieczenia środków na realizację projektu „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego „Egida”
  • w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016
  • w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku studiów arteterapia