Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie likwidacji Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française przy Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie zgody na nabycie przez Uniwersytet składnika mienia o wartości przekraczającej 300 tys. EURO (trzysta tysięcy EURO)
  • w sprawie utworzenia specjalności
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
  • w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców
  • w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013
  • w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013