Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia germańska
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów doradztwo filozoficzne i coaching
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
  • w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wojciechowi Kilarowi
  • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – prof. dr. hab. inż. Józefa Dubińskiego, na podstawie recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Wacława Zuberka
  • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie fundacji pod nazwą "Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA"
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów i programów studiów doktoranckich