Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • prof. dr. hab. Roberta Hasteroka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2013/2014
  • w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013
  • w sprawie utworzenia nowej formy studiów
  • w sprawie utworzenia specjalności i programów oraz zmian nazw i likwidacji specjalności prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów komunikacja promocyjna i kryzysowa
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia klasyczna
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia słowiańska