Uchwały Senatu UŚ kadencja 2008-2012

  • w sprawie zakończenia prac Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie przyjęcia V Raportu Senackiej Komisji Historycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie studenckiej bazy socjalnej
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia nieruchomością usytuowaną w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia nieruchomościami w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 6)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu, których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia nieruchomościami usytuowanymi w Sosnowcu)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia nieruchomością w Katowicach przy ul. Św. Pawła 3)
  • w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców - podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2013/2014