Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie trybu przyznania "Medalu Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie wykonywania zadań zleconych przez właściwego ministra w dziedzinie nauczania
  • w sprawie zniesienia kierunku instrumentalistyka
  • w sprawie prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2008
  • w sprawie rozporządzenia przez Uniwersytet rzeczowymi składnikami majątku trwałego (dotyczy nieruchomości w Cieszynie przy ul. Bielskiej 68)
  • w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie utworzenia kierunku studiów geofizyka
  • w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku studiów fizyka medyczna
  • w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim
  • w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2007