Uchwały Senatu UŚ kadencja 2005-2008

  • w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2005
  • w sprawie realizacji przez Uniwersytet Śląski projektu "e-Uniwersytet dla Regionu Śląskiego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego ZPORR
  • w sprawie kompetencji prorektora ds. nauki i informatyzacji