Uchwały Senatu UŚ kadencja 2002-2005

  • w sprawie przejęcia na cele publiczne części nieruchomości gruntowej przez Miasto Katowice
  • w sprawie ustanowienia nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE
  • w sprawie zasad działania jednostek organizacyjnych usytuowanych w Cieszynie
  • w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
  • zmieniająca uchwałę nr 38 Senatu UŚ z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia i podziału własnego funduszu stypendialnego
  • w sprawie obiektów studenckiej bazy socjalnej Osiedla Akademickiego w Katowicach-Ligocie
  • w sprawie rozporządzenia przez Uniwersytet rzeczowymi składnikami majątku trwałego (Hotel Uniwersytecki przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach)
  • w sprawie zakończenia prowadzenia w Andrychowie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji kierunku "pedagogika"
  • w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia z dochodów własnych