Uchwały Senatu UŚ kadencja 1999-2002

 • w sprawie pożyczki inwestycyjnej
 • w sprawie rozporządzenia przez Uniwersytet rzeczowymi składnikami majątku trwałego (Ośrodek Wypoczynkowy w Zarzeczu)
 • w sprawie określenia składu przedstawicielskiej Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na kadencję 2002/2005
 • w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Filii UŚ w Cieszynie (dotyczy wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych)
 • w sprawie pełnienia funkcji kierowniczych przez osoby, które osiągnęły wiek uprawniający do przejścia na emeryturę
 • w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Śląskiego
 • wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich
 • uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2002
 • w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia z dochodów własnych
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2001
 • w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego w Kolegium Języka Biznesu dla osób zatrudnionych na stanowiskach wykładowców i starszych wykładowców
 • w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”
 • w sprawie ustanowienia nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE
 • w sprawie zmian w Statucie UŚ
 • w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej Filii UŚ w Cieszynie