Uchwała nr 91/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za rok akademicki 2019/2020.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021