Uchwała nr 90/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021