Uchwała nr 87/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 438/2019 *

 
 

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021