Uchwała nr 86/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

 
 

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021