Uchwała nr 85/2011

z dnia 05-04-2011 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 26/2006 * uchwała nr 32/2006 * Uchwała nr 3/2008 * uchwała nr 104/2008 * Uchwała nr 17/2009 * Uchwała nr 36/2009 * Uchwała nr 85/2011 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: ns, 07.04.2011