Uchwała nr 84/2011

z dnia 05-04-2011 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę Nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 17/2006 * uchwała nr 33/2006 * uchwała nr 53/2007 * Uchwała nr 18/2009 * Uchwała nr 39/2009 * Uchwała nr 56/2010 * Obwieszczenie *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: ns, 07.04.2011