Uchwała nr 81/2021

z dnia 23-03-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o nadanie tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 103/2008 * Uchwała nr 26/2016 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 26.03.2021